Pardubická badmintonová liga mixů 2018/19

Úvod Pravidla Výsledky Žebříček Účastníci Historie

Pravidla

Základní informace

1.1 Začátek: 1. říjen 2018

1.2 Konec: 30. duben 2019

1.3 Účastnický poplatek: 0 Kč

1.4 Rozdělení účastníků:

Badmintonová liga mixů bude rozdělena do čtyřčlenných skupin.

1.5 Vstup do soutěže:

Každý pár má možnost začít či skončit v badmintonové lize kdykoliv během roku. Nově příchozí pár bude buď zařazen do poslední výkonnostní skupiny, nebo nasazen na základě divoké karty přidělené organizátorem.

1.6 Povinné údaje registrovaného páru:

Jméno a příjmení obou hráčů, kontaktní e-mail a telefon

1.7 Místo sehraných utkání:

H-centrum, ActiveSportClub (dříve Kryocentrum), tělocvična Univerzity Pardubice, kdekoliv jinde po dohodě soupeřů

1.8 Průběžné výsledky:

Všechny výsledky i průběžné žebříčky budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách http://usk.upce.cz/badminton/liga/mixy.htm

1.9 Právo účasti:

Hráči a hráčky, kteří nejsou registrovaní u ČBaS.

Organizace

2.1 Hraje se ve skupinách po 4 párech. Každý pár tak odehraje během jednoho kola 3 utkání.

2.2 Každé kolo trvá 1 měsíc.

2.3 Začátek kola je každý 3. den v měsíci (pokud pořadatel nerozhodne jinak).

2.4 Konec kola je vždy poslední den v měsíci (pokud pořadatel nerozhodne jinak).

2.5 Nové vylosování bude provedeno vždy 1-2. den v následujícím měsíci.

Postupy ve skupinách

3.1 První pár z každé skupiny postupuje do skupiny o úroveň vyšší (vyjma 1. páru v 1. skupině).

3.2 Druhý a třetí pár z každé skupiny setrvává ve skupině.

3.3 Čtvrtý pár z každé skupiny sestupuje do skupiny o úroveň nižší (vyjma 4. páru v poslední skupině).

3.5 Pro 1. kolo budou páry rozděleny do skupin podle nasazení organizátorem.
 

Pravidla

4.1 Hraje se podle pravidel ČBaS na tři vítězné sety.

4.2 Hraje se plastovým míčem Yonex Mavis 2000 žluté barvy s modrým pruhem (z vlastních zdrojů), pokud se oba páry nedohodnou na jiném míčku.

4.3 Termíny utkání si páry domlouvají sami.

4.4 Vítěz utkání má povinnost do 24 hodin nahlásit výsledek na mail: ondrej.prusek@gmail.com

4.5 Případné nesehrání utkání je skrečováno v neprospěch “viníka” s výsledkem 0-21, 0-21, 0-21. Pokud se hráči sami nedohodnou, kdo nesehrání utkání zavinil, bude oběma započítán výsledek 0-0, 0-0, 0-0.

4.6 Před losováním nového kola budou všechny nezapsané výsledky v tabulkách jednotlivých skupin doplněny výsledkem 0-0, 0-0, 0-0.

4.7 Po skončení každého měsíce se kolo ukončí, skupiny se přelosují podle postupů a sestupů a startuje se kolo nové. Zároveň se také přepočítá průběžný žebříček.

4.8 Pár, který se odhlásí ze soutěže nebo neodehraje žádný zápas ve dvou po sobě jdoucích kolech, bude automaticky vyřazen z hodnocení.

Bodování

5.1 Vítězství (3:0)      8 bodů (i vítězství skrečí)

5.2 Vítězství (3:1)      7 bodů

5.3 Vítězství (3:2)      6 bodů

5.4 Porážka (2:3)        4 body

5.5 Porážka (1:3)        3 body

5.6 Porážka (0:3)        2 body

5.7 Porážka skrečí nebo oboustranným neodehráním zápasu 0 bodů.

pozn.:
V případě, že je skupina rozšířena na 5 dvojic, je počet získaných bodů násoben koeficientem 0,75.
Důvodem je, aby zůstal zachován maximální počet získaných bodů v jednom měsíčním kole na hodnotě 24 bodů.

5.8 Bonifikace skupin: za účast ve skupině bude vždy přidělen určený počet bodů, vyjma 1. kola. Za účast ve skupině nejnižší úrovně je bonifikace 8 bodů, každá následující skupina ve směru k vyšším úrovním +8 bodů.

5.9 Žebříček se sestavuje každý měsíc po sehrání kompletního kola a započítávají se do něj všechny body získané v jednotlivých zápasech a bonifikace za účast ve skupině. O konečném pořadí ve skupině rozhodují následující kritéria – počet výher, počet bodů, vzájemný zápas, rozdíl setů, rozdíl míčů.

Závěrečná ustanovení

6.1 Všichni hráči jsou povinni sledovat aktuální informace na webových stránkách http://usk.upce.cz/badminton/liga/mixy.htm

6.2 Veškeré spory, které si hráči nevyřeší sami mezi sebou, budou rozhodnuty organizátorem soutěže.