9.12.2015 proběhla Valná Hromada USK Pardubice
- byly schváleny nové stanovy USK Pardubice
- byl zvolen výbor USK Pardubice

20.12.2016 proběhla Valná Hromada USK Pardubice
- byly prezentována zpráva o činnosti a hospodaření USK za rok 2016

14.2.2018 proběhla Valná Hromada USK Pardubice
- byly prezentována zpráva o činnosti a hospodaření USK za rok 2017

Obsazení tělocvičny UPa oddíly USK na akad. rok 2018/19

Členské příspěvky na rok 2019

     Výbor USK na svém jednání dne 6.12. 2019 schválil výši členských příspěvků na rok 2019.

Oddíl STUDENTI UPa ZAMĚSTNANCI UPa OSTATNÍ
Aerobik 200,- Kč/cvičení/semestr 200,- Kč/cvičení/semestr 400,- Kč/cvičení/semestr
Badminton 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Basketbal 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Florbal 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Futsal 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Indoor Cycling 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Kanoistika 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Stolní tenis 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Tenis 200,- Kč/rok 800,- Kč/rok 1000,- Kč/rok
Veslování - nezávodní 200,- Kč/rok 800,- Kč/rok 1000,- Kč/rok
Veslování - závodní 500,- Kč/rok 1000,- Kč/rok 1200,- Kč/rok
Volejbal 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok

     Členové působící současně ve více oddílech hradí příspěvek dražšího oddílu a za každý další oddíl
navíc 100,- Kč.

     Předseda USK Pardubice
     prof. Ing. Petr MIKULÁŠEK, CSc.