TÝM "B" USK TTC PARDUBICE

soupiska

Adéla Velechová
Ing. Ladislav Čečotka

prof. Ing. Miroslav Vlček
Ing. Miroslav Štancl

Ing. Jakub Návesník
Ing. Jan Chvojka
Martin Hlaváček
Olga Chvojková
Dana Němcová
Robin Kurel