9.12.2015 proběhla Valná Hromada USK Pardubice
- byly schváleny nové stanovy USK Pardubice
- byl zvolen výbor USK Pardubice

20.12.2016 proběhla Valná Hromada USK
- byly prezentována zpráva o činnosti a hospodaření USK za rok 2016

Obsazení tělocvičny UPa oddíly USK na akad. rok 2016/17

Členské příspěvky na rok 2017

     Výbor USK na svém jednání dne 6.12. 2016  rozhodl o výši členských příspěvků v oddílech USK na rok 2017.
     Členové USK jsou rozděleni do 3 kategorií: studenti, zaměstnanci, ostatní.

 

Oddíl STUDENTI UPa ZAMĚSTNANCI UPa OSTATNÍ
Aerobik 200,- Kč/cvičení/semestr 200,- Kč/cvičení/semestr 400,- Kč/cvičení/semestr
Badminton 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Basketbal 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Florbal 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Futsal 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Indoor Cycling 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Kanoistika 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Stolní tenis 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok
Tenis 200,- Kč/rok 800,- Kč/rok 1000,- Kč/rok
Veslování 200,- Kč/rok 800,- Kč/rok 1000,- Kč/rok
Volejbal 200,- Kč/rok 500,- Kč/rok 600,- Kč/rok

     Členové působící současně ve více oddílech hradí příspěvek dražšího oddílu a za každý oddíl navíc 100,- Kč.

     Předseda USK Pardubice
     prof. Ing. Petr MIKULÁŠEK, CSc.