prof. Ing. Petr MIKULÁŠEK, CSc. předseda
- statutární zástupce USK
- komunikace se zástupci Univerzity Pardubice
Mgr. Tomáš MACAS místopředseda
- vedoucí oddílu veslování
Ing. Ondřej PRUSEK, Ph.D. tajemník
- vedení agendy výboru USK
- evidence členské základny USK
- webmaster stránek USK
- vedoucí oddílu stolního tenisu
a badmintonu (zaměstnanci)
Romana NEPOVÍMOVÁ ekonom
- hospodaření a finance USK
- komunikace s ČAUS
- evidence placení členských příspěvků
Mgr. Petr FILIP člen výboru
- komunikace s orgány města Pardubice
Mgr. Eva HRONOVÁ ČALADI člen výboru
- vedoucí oddílu aerobiku
Mgr. Jan NĚMEC člen výboru
- vedoucí oddílu tenisu
 
PaedDr. Jan VAŠÍČEK člen výboru
- vedoucí studentských družstev oddílu basketbalu a badmintonu
doc. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr. člen výboru