Univerzitní sportovní klub

18.2.2020 proběhla Valná Hromada USK Pardubice
- pro další 4-leté funkční období byl zvolen nový výbor USK Pardubice

 

Členské příspěvky na rok 2023

Výbor USK na svém jednání dne 3. 9. 2022 schválil výši členských příspěvků na rok 2023.

ODDÍL STUDENTI UPCE ZAMĚSTNANCI UPCE OSTATNÍ
Aerobik 250,- Kč/cvičení/semestr 300,- Kč/cvičení/semestr 500,- Kč/cvičení/semestr
Badminton 250,- Kč/rok 600,- Kč/rok 800,- Kč/rok
Basketbal 250,- Kč/rok 600,- Kč/rok 800,- Kč/rok
Florbal - rekreační 250,- Kč/rok 600,- Kč/rok 800,- Kč/rok
Florbal - soutěžní 250,- Kč/rok 800,- Kč/rok 1000,- Kč/rok
Futsal 250,- Kč/rok 600,- Kč/rok 800,- Kč/rok
Indoor Cycling 250,- Kč/rok 600,- Kč/rok 800,- Kč/rok
Kanoistika 250,- Kč/rok 600,- Kč/rok 800,- Kč/rok
Stolní tenis - rekreační 250,- Kč/rok 600,- Kč/rok 800,- Kč/rok
Stolní tenis - soutěžní 250,- Kč/rok 800,- Kč/rok 1000,- Kč/rok
Tenis - rekreační 250,- Kč/rok 900,- Kč/rok 1100,- Kč/rok
Tenis - soutěžní 250,- Kč/rok 1000,- Kč/rok 1200,- Kč/rok
Veslování - rekreační 250,- Kč/rok 900,- Kč/rok 1100,- Kč/rok
Veslování - soutěžní 250,- Kč/rok 1100,- Kč/rok 1400,- Kč/rok
Volejbal - rekreační 250,- Kč/rok 600,- Kč/rok 800,- Kč/rok
Volejbal - soutěžní 250,- Kč/rok 800,- Kč/rok 1000,- Kč/rok

Studenti UPCE působící ve více oddílech hradí za každý další oddíl 100Kč.
Zaměstnanci UPCE a ostatní působící ve více oddílech hradí primárně příspěvek nejdražšího oddílu a za každý další oddíl 200Kč.

prof. Ing. Petr MIKULÁŠEK, CSc.
předseda USK Pardubice

false
Rozšířit fotografii: 
false